Kolay Akademi
 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 - Taraflar


1.1: Bu sözleşmeyle, hizmet ve/veya ürünleri sağlayan Bizim Arge Danışmanlık Limited Şirketi (Şirket olarak anılacaktır) ile Yeni Üye Kayıt Formu'nda detayları ile belirtilen, kişi olması hâlinde Müşteri, tüzel kişi olması hâlinde ise Müşteri’nin yetkilileri (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Şirkete ait olan https://www.kolayakademi.com internet adresinde (ve alt sitelerinde) faaliyet gösteren portal üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin kullanımı ve bu portal üzerinden satın alınacak hizmet ve ürünleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. 18 yaşından küçük bireyler veli ve/veya vasinin izni ve/veya onayı olmaksızın alım işlemlerinin tarafı olamaz.


2 - Konusu


2.1: İş bu sözleşme Müşteri tarafından portal üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işlemi sırasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmet ve ürünler karşılığında Şirkete ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri Müşteri tarafından Yeni Üye Kayıt Formu'na girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri veya üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.


3 - Sorumluluklar


3.1: Şirket, Müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmet ve ürünleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Şirket ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmet veya ürünü vereceğini taahhüt edecektir.
Şirker; hizmeti, Windows işletim sistemlerinden Windows 8 veya daha üst sürümü kurulu masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar kanalıyla verecektir.
3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek Müşterinin tek seferde ödemesi gereken ücretler Şirket tarafından bildirilecektir.
3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Şirket, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmet veye ürüne ilişkin bilgileri Müşteriye iletecek ve kullanım başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu Müşteriye ait olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.
3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Şirket tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hesabından faydalanırken Şirket tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmet veya ürün dolayısıyla kendisine ücretli ve sınırlı olarak verilen hizmet ve ürünleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz, yayınlayamaz. Hesabını üçüncü kişilere açamaz.
3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu arayüzleri kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6: Müşteri aldığı hizmet ve ürünlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.7: Müşteri hizmeti dahilinde kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Şirkete herhangi bir kusur iletilemez.
3.8: Şirket, kullanıcı hesaplarını ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Şirketin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için bu sözleşmeyi fesih edebilir. Şirket hukuka aykırılık teşkil eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteriye haber vermeden Müşterinin hesabını kapatma hakkına sahiptir.
3.9: Şirket, Müşterinin verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Şirket hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Şirket sorumlu değildir.


4 - Süre


4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Şirkete iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi Müşterinin ilgili hizmet için siparişinden sonra 1 yıldır.
4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesini kendileri takip edecektir.


5 - Ücret


5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2: Şirket önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Ücret Türk Lirası olarak ödenir.
5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.
5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Şirket fiyat farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
5.6: Şirket, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
5.7 : Sipariş esnasında belirtildiği gibi geri ödeme yapılmaz.


6 - Askıya Alınma


6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Şirket, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.


7 - Fesih


7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin Yeni Üye Kayıt Formu'nda beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Şirket hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin sona ermesi sebebiyle Müşteriye herhangi bir bakiye ödemesi yapılmaz.


8 - İletişim ve Bilgi Adresleri


8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3: Şirket sözleşme süresi içinde Müşterinin elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


9 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 9 madde, alt başlıklar ve EK-1'den ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Şirkete gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Şirket gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Ek 1


Hesap Ayarları / E-posta adresi
Hesabınız ödeme işlemi tahsil edildikten sonra aktif edilir. Hesabınızdaki e-posta adresinizin geçerli olup olmaması tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Eğer herhangi bir şikayet durumu olursa veya sizinle iletişim kurmamız gerekirse Müşteri bilgilerinizdeki e-posta adresinizi kullanarak sizinle iletişim kuracağız. Bu sebeple e-posta adresinizi doğru bir şekilde girmeniz, düzenli bir şekilde kontrol etmeniz sizin çıkarınızadır. Yanlış iletişim bilgileri girmeniz hesabınızın kapatılması gibi kötü sonuçlara sebep olabilir.

Ödeme Bilgileri
Şirketten aldığınız herhangi bir hizmet veya ürünün ödemesini yapmakla yükümlüsünüz. Ödemesi yapılan hizmet veya ürünün sağlanma süreci bitimine kadar Şirket hizmetin sürekliliğini mücbir bir sebep olmadıkça garanti eder.
Şirket müşterisi olarak Müşteri bilgilerinizi doğru girmek, ödemelerinizi zamanında yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ödemelerinizde gecikme yaşanacaksa, hesabınızın dondurulmaması veya silinmemesi için bizimle iletişim kurarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamanızı isteriz.
Şirket, istediği zaman ödeme miktarı ve hizmet bedeli üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


NedenKolay Akademi?

Sevgili Gençler,
Uzun bir yolculuğun başlangıç noktasındasınız. Geleceğe yönelik kaygılarınız var. Zihninizi meşgul eden bir takım sorular var. Neler olup biteceğini merak ediyorsunuz. Seçeceğiniz meslek konusunda kafanızda hâlâ soru işaretleri var. Bunlar normaldir. Anneniz, babanız, öğretmenleriniz, bizler hepimiz bu süreci yaşadık.
Ortaokulun sonunda liseye hazırlanmak, lisenin sonunda üniversiteye hazırlanmak kolay süreçler değil. Kolay Akademi olarak bizler bu süreçleri kolaylaştırmaya çalıştık.

Kolay Akademide;

 • Tüm konularda üç farklı kategoride soru hazırladık.
  • Birinci kategoride konunun kavramsal tarafı üzerinde durulan sorular bulacaksınız. Bu sorular konunun temelini anlamanızı sağlayacaktır.
  • İkinci kategoride kavramlar arasında ilişki kurma becerisi geliştiren sorular bulacaksınız. Bu sorular ise yeni yenil soruları çözebilmeniz için bir basamak oluşturacaktır.
  • Üçüncü kategorideki sorular yeni nesil sorulardır. Bu soru tipleri sınavda karşılaşacağınız sorular için antrenman yapmanızı sağlayacaktır.
 • Her soruda ipucu verdik. İpuçlarını okudukça konuyu tekrar etmiş olacaksınız. Konu tekrarları öğrenmenin en sağlıklı yoludur.
 • Tekrar bakmak istediğiniz sorulara kolay ulaşım imkânı sunduk. İstediğiniz soruları favorilerinize kaydedebilir, böylece o sorulara kolayca ulaşıp tekrar tekrar çözebilirsiniz.
 • Çözdüğünüz sorularda performansını izleyebilmeniz için süre tutma imkânı sunduk. Soru çözerken süre tutabilirsiniz. Sonuçlarınızı kaydedebilir ve gelişiminizi izleyebilirsiniz.
 • Soruları kategorik olarak çözebileceğiniz gibi karışık olarak da çözebilirsiniz. Örneğin, istediğiniz konu başlığında 10 tane birinci kategoriden (kolay), 6 tane ikinci kategoriden (normal), 4 tane üçüncü kategoriden (zor) soru seçebilirsiniz.

Öğrendiğimiz, anladığımız ve pekiştirdiğimiz zaman başarıya ulaşacağız. Bu süreçte işlerinizi kolaylaştıracak bir rehbere,Kolay Akademiye, her zaman ihtiyacınız olacaktır.

Kendinize güvenin! Başarı sizi bulacaktır.